نمایش 1–18 از 88 نتیجه

پچ کورد لگراند Cat6 SFTP روکش PVC آبی 50 سانتی متر

کابل شبکه لگراند Cat6 SFTP روکش PVC حلقه 500 متری

پچ کورد لگراند Cat6 SFTP روکش PVC آبی 20 متری

پچ کورد لگراند Cat6 SFTP روکش PVC زرد 30 سانتی متر

پچ کورد لگراند Cat6 SFTP روکش PVC آبی 30 متری

پچ کورد شبکه لگراند Cat6 UTP روکش PVC آبی 1 متری

پچ کورد لگراند Cat6 UTP روکش PVC آبی 30 سانتی متری

پچ کورد لگراند Cat6 UTP روکش PVC آبی نیم متری

پچ کورد لگراند Cat6 UTP روکش PVC زرد نیم متری

کابل شبکه لگراند Cat5e UTP با روکش PVC تست فلوک 

کابل شبکه لگراند Cat6a SFTP تمام مس روکش LSZH

پچ کورد لگراند Cat6 SFTP روکش PVC آبی 2 متری

کابل شبکه لگراند Cat7 SFTP تمام مس روکش LSZH

پچ کورد لگراند Cat6 SFTP روکش PVC آبی 3 متری

پچ کورد لگراند Cat6 SFTP روکش PVC آبی 5 متری

پچ کورد لگراند Cat6 UTP روکش LSZH سبز 1 متری

پچ کورد لگراند Cat6 UTP روکش LSZH سبز 2 متری

پچ کورد لگراند Cat6 UTP روکش LSZH سبز نیم متری