شرایط گارانتی

مشتری گرامی از اینکه این محصول مخابراتی را خریداری کرده اید سپاسگزاریم. این محصول مطابق با قوانین و شرایط قید شده در ذیل دارای ضمانت می باشد.ضمانت نامه فقط شامل دستگاه اصلی بوده و لوازم جانبی از قبیل:باطری، شارژر، هندست، سیم فنری و غیره... مشمول ضمانت نمی گردد.

برق خوردگی، رطوبت، ضربه، استفاده از لوازم مصرفی غیر اصل و متفرقه، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد خارج از مرکز مجاز شرکت شامل گارانتی نمی گردد. همچنین مخدوش شدن و یا دستکاری شماره سریال محصول این محصول را از ضمانت خارج می کند. هرگونه خرابی به علت عدم رعایت اصول ایمنی در نصب و راه اندازی دستگاه به عنوان مثال خاموش کردن دستگاه حین آپدیت و یا اتصال دستگاه به پورت دارای اینترنت هنگام راه اندازی شامل گارانتی نمی باشد.